OZ Greenwill

Hlavné ciele a činnosti OZ Greenwill sú aktívne napomáhať a zabezpečovať činnosti najmä pri:
  1. Vzdelávaní detí i dospelých a ich sprevádzaní k sebarozvoju, zdravému životnému štýlu a spoločenskej zodpovednosti v súlade s platnou legislatívou SR a definíciou zdravia WHO.

  2. Vytváraní vedomého, slobodného a zodpovedného vzťahu jednotlivcov i sociálnych skupín k sebe, spoločnosti a prírode.

  3. Podpore rozvoja sociálnych zručností, príležitostí a vzťahov jednotlivcov i znevýhodnených sociálnych skupín pri začleňovaní sa do spoločenského a pracovného života a napĺňaní svojich ľudských potrieb.

  4. Organizovaní kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích aktivít a podujatí.

  5. Zachovávaní a revitalizácií kultúrneho i prírodného dedičstva.


  1. Ochrane a rozvoji životného prostredia.

  2. Realizácii a rozvoji ekologického poľnohospodárstva.

  3. Realizácii a rozvoji staviteľstva a priemyselnej výroby s využitím technológií i materiálov znižujúcich negatívny dopad týchto činností na životné prostredie.Fakturačné a kontaktné údaje OZ Greenwill:

        Greenwill o.z.

        Družstevná 16

        900 91 Limbach

        Slovensko


        IČO: 42362911
        DIČ: 2024107602
        IČ DPH: nie sme platcom


        č.ú. v Tatrabanke: 2927916646 / 1100

        IBAN: SK6211000000002927916646


        Tel: +421 (0) 908 675 675         Mail: vladimir@greenwill.sk Tešíme sa na stretnutia i na možnú spoluprácu. Čo je pre nás dôležité už vieš ... vedome, slobodne, s láskou a rešpektom. Za Greenwill o.z. Vlad i mír Macko

© OZ Greenwill 2015