Podporte nás 2%

Ak Vás naša práca i naše ciele oslovili môžete sa k nám pridať, ďalšie otvorené srdce, nové nápady i šikovné ruky vždy potešia. Spolupráca môže byť jednorázová, napr. zorganizovanie bábkového divadla pre našu miniškolu, ale aj dlhodobá (pravidelné krúžky pre deti).  Podporiť nás môžete aj finančným darom, alebo poukázaním 2 % dane.

informácie pre záujemcu o poukázanie - darovanie 2 % daní    

Názov: GREENWILL o.z.   Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Sídlo: DRUŽSTEVNÁ 16, 900 91 LIMBACH 
IČO: 42362911  

ZAMESTNANCI -  pre poukázanie 2 % dane sú určené dve nižšie uvedené tlačivá, ktoré je potrebné zaslať poštou alebo doručiť osobne Správcovi dane na daňový úrad podlľa miesta Vášho trvalého bydliska do 30.4.2018. Tlačivo "Potvrdenie o zaplatení dane"  je nutné si nechať potvrdiť u zamestnávateľa. Predvyplnené tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní 2% dane" je potrebné doplniť údajmi z potvrdenia od zamestnávateľa. Obe vyplnené tlačivá sa odovzdávajú na daňovom úrade podľa trvalého bydliska zamestnanca do 30.4.2018. Uvedené tlačivá nájdete aj na stránke dole.

FIRMY, SZČO a FO PODNIKATELIA - daňové priznania platné obsahujú už aj kolónky určené pre poukázanie 2% daní v prospech oprávneného prijímateľa. Ak ste sa rozhodli poukázať 2% daní práve nám, vyplnte prosím do kolónky údaje o prijímateľovi naše údaje: 

Názov: GREENWILL o.z.   Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Sídlo: DRUŽSTEVNÁ 16, 900 91 LIMBACH 
IČO: 42362911  / SID: nevypĺňa sa - kolónka v tlačive zostane prázdna
Ċ
Vladimir Macko,
31. 1. 2018, 7:27
Ċ
Vladimir Macko,
31. 1. 2018, 7:27