Po ukončení štvrtého ročníka majú naše deti viacero možností. Niektorí idú na bežnú školu, na ktorú sú riadne pripravení. Väčšina absolventov Greenwillu však pokračuje v spolupráci s Ateliérom les v objavovaní seba i okolitého sveta.Spolu so skvelými učiteľmi, ktorých učenie a ich práca naozaj baví sa stretávajú každý deň od 8 30 do 14 30 v Novej Cvernovke (zastávka Vinohrady a Biely Kríž). Deti tam cestujú už sami, je tam výborné priame spojenie z Modry, Pezinka, Sv. Jura, Limbachu. Našich štvrtákov v rámci piatkových expedičných akcií učíme cestovať (pod dohľadom) do Bratislavy, aby to tam v piatom ročníku zvládli sami.

© Ateliér les o.z. s podporou Greenwill o.z. od roku 2018