Po ukončení štvrtého ročníka majú naše deti viacero možností. Niektorí idú na bežnú školu, na ktorú sú riadne pripravení. Väčšina absolventov Greenwillu však pokračuje v spolupráci s Ateliérom les v objavovaní seba i okolitého sveta.


Spolu so skvelými učiteľmi, ktorých učenie a ich práca naozaj baví, sa stretávajú každý deň od 8:30 do 14:30 v Novej Cvernovke (zastávka Vinohrady a Biely Kríž). Deti tam cestujú už sami, je tam výborné priame spojenie z Modry, Pezinka, Sv. Jura, Limbachu.

Pre viac informácií kontaktujte

Alicu Stodolovskú

ŽiTo tvorivo vzdelávacia skupina

alica@atelierles.sk

mobil: +421 905 795 401
© Ateliér les o.z. s podporou Greenwill o.z. od roku 2018