Flexibilná starostlivosť

V rámci Flexibilnej starostlivosti poskytujeme rodičom detí s individuálnym študijným plánom profesionálnu flexibilnú starostlivosť podľa ich časových potrieb a našich možností. Sme otvorení aj pre rodičov, ktorí nie sú členmi nášho OZ. Hodinová sadzba sa stanovuje rovnako a bezrozdielne za každé dieťa, bez ohľadu na to či rodičia sú alebo nie sú členmi OZ. Hodinová sadzba sa prepočítava z mesačnej platby uvedenej na stránke Cenník.


PARTNERI PROJEKTU:

www.esf.gov.sk
www.ia.gov.sk