Flexibilná starostlivosť

V rámci Flexibilnej starostlivosti poskytujeme rodičom detí s individuálnym študijným plánom profesionálnu flexibilnú starostlivosť podľa ich časových potrieb a našich možností. Sme otvorení aj pre rodičov, ktorí nie sú členmi nášho OZ. Hodinová sadzba za starostlivosť o dieťa poskytovanú vychovávateľmi s príslušným vzdelaním a praxou sa pohybuje od 0,10 do max. 2 eurá/hod. počas financovania projektu z NFP. Hodinová sadzba počas financovania projektu z NFP sa stanovuje vždy na konci mesiaca presným rozúčtovaním spoluúčasti projektu medzi rodičov detí, ktorí využívajú flexibilnú starostlivosť. Hodinová sadzba sa stanovuje rovnako a bezrozdielne za každé dieťa, bez ohľadu na to či rodičia sú alebo nie sú členmi OZ. Od Septembra 2020 sa bude hodinová sadzba prepočítavať z mesačnej platby uvedenej na stránke Cenník.


PARTNERI PROJEKTU:

www.esf.gov.sk
www.ia.gov.sk