Podporte nás 2%

Ak Vás naša práca i naše ciele oslovili môžete sa k nám pridať, ďalšie otvorené srdce, nové nápady i šikovné ruky vždy potešia. Spolupráca môže byť jednorázová, napr. zorganizovanie bábkového divadla pre našu miniškolu, ale aj dlhodobá (pravidelné krúžky pre deti). Podporiť nás môžete aj finančným darom, alebo poukázaním 2 % dane.

informácie pre záujemcu o poukázanie - darovanie 2 % daní

Názov: GREENWILL o.z. Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Sídlo: DRUŽSTEVNÁ 16, 900 91 LIMBACH

IČO: 42362911

ZAMESTNANCI - pre poukázanie 2 % dane sú určené dve nižšie uvedené tlačivá, ktoré je potrebné zaslať poštou alebo doručiť osobne Správcovi dane na daňový úrad podľa miesta Vášho trvalého bydliska do 30.4.2019. Tlačivo "Potvrdenie o zaplatení dane" je nutné si nechať potvrdiť u zamestnávateľa. Predvyplnené tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní 2% dane" je potrebné doplniť údajmi z potvrdenia od zamestnávateľa. Uvedené tlačivá nájdete aj na stránke dole. Obe vyplnené tlačivá sa odovzdávajú na daňovom úrade podľa trvalého bydliska zamestnanca do 30.4.2019. Adresu daňového úradu kam patríte si môžete overiť tu .

FIRMY, SZČO a FO PODNIKATELIA - daňové priznania platné obsahujú už aj kolónky určené pre poukázanie 2% daní v prospech oprávneného prijímateľa. Ak ste sa rozhodli poukázať 2% daní práve nám, vyplnte prosím do kolónky údaje o prijímateľovi naše údaje:

Názov: GREENWILL o.z. Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Sídlo: DRUŽSTEVNÁ 16, 900 91 LIMBACH

IČO: 42362911 / SID: nevypĺňa sa - kolónka v tlačive zostane prázdna