Miniškola

Celková  kapacita "Miniškoly" je  30 žiakov (1-4 ročník).  Na tejto stránke sa dozviete najmä ako, kto, kde a "začo" môže sprevádzať Vaše dieťa k vzdelaniu i dôležitým zručnostiam pre život. 

Ako vzdelávame deti?

Deti sprevádzame k lepšiemu sebapoznaniu a rešpektu k ostatným ľuďom i spoločnosti tak, aby sa ich vlastná cesta nestratila v záplave vonkajších podnetov. 
 Veríme, že na to, aby človek mohol žiť v skutočnej harmónii s vonkajším svetom, potrebuje najprv prejaviť sám seba, byť slobodný, tvoriť, robiť chyby a mať možnosť byť zodpovedný za svoje úspechy i chyby. 
Za dôležitú súčasť vzdelávania a rastu našich detí  považujeme aj možnosť pracovať, 
pod supervíziou dospelých,
 s pocitmi diskomfortu, ktoré prináša bežný život
Aj u nás sa stáva, 
že sa deti poškriepia, nahnevajú, tak ako všade, kde dovolia deťom, aby sa prejavili. T
ýmto situáciám venujeme veľkú pozornosť, deti sa o nich rozprávajú, zdieľajú svoje pocity i skúsenosti a navzájom sa posúvame (aj my “dospelí”) k lepšiemu uvedomeniu si seba v kontexte s vonkajším svetom. 
 
 
Miniškola je založená na koncepte Marie Montessori, sme však menej organizovaní a viac otvorení k ľudskosti a životu.  Rešpektujeme vývinové štádia a nastavenia každého dieťaťa, čím zabezpečujeme, aby deti nestratili radosť z učenia. Podporou vnútornej motivácie umožňujeme, aby deti získali nielen vedomosti a zručnosti stanovené v Štátnom vzdelávacom programe, ale aby ich vedeli aj reálne využívať a rozumieť súvislostiam.

Za samozrejmú súčasť vzdelávania našich detí považujeme dostatok pohybu na čerstvom vzduchu, príjemné prostredie, 
zdravú stravu, veľa smiechu a radosť zo života. Angličtinu majú naše deti už od prvého ročníka ako súčasť vyučovania. V družine ich okrem voľnej záujmovej činnosti a vychádzok do okolia čakajú aj krúžky (Tanečno-spevácky, Keramický, Španielčina, Angličtina).

 
OZ Greenwill má k dispozícii modernú drevostavbu z poctivého dreva na kraji obce Limbach a tím ľudí, ktorých sprevádzanie detí životom zaujíma i baví :) 

Pre koho je určená Miniškola?

V Pezinskom okrese žijú aj deti, ktorých rodičia sa rozhodli prevziať zodpovednosť za ich vzdelávanie a rozhodli sa nenechať deti v bežnej škole.  Je pre nás potešením podporiť takýchto rodičov, aby vzdelávanie realizovali bližšie k domovu, s našou podporou, v prírodnejšom a zároveň bezpečnom prostredí.  Naše vlastné deti navštevovali Lesnú škôlku v Limbachu Domcek-lesnicek.sk.  Na základe pozitívnych výsledkov, ktoré absolventi Lesnej škôlky dosahujú aj v bežnej škole  sme sa rozhodli nadviazať na krásne detstvo našich detí a umožniť  im, aby k vlastnému šťastiu i spoločenskej zodpovednosti kráčali slobodne a s radosťou.  

Kto sme?  

Skúsený a láskavý tím. Je pre nás dôležité vzdelávať deti v príjemnej atmosfére a vzájomnom porozumení, preto budeme radi, keď si s nami dohodntete osobné stretnutie, aby sme mali možnosť vzájomne sa spoznať a zistiť či projekt "Miniškoly" je to, čo pre svoje dieťa hľadáte.  Dopoludnia sa deti učia s Mišom a Zuzkou. Obedu velí Zorka. Popoludní sú s deťmi dvaja vychovávatelia, záleží nám na tom, aby aj popoludní boli deti s mužom a ženou (Danka, Andrej, Robo, Janka). Náš Vlado sa objavuje kde ho práve treba.   
                  
    
Zuzka - Mgr. Zuzana Ratuzká (učiteľka)

Pred rokmi ma oslovila pedagogika MarieMontessori a ja som s úžasom zistila, že čas strávený v škole môže byť ohromným zážitkom. Verím, že detstvo ovplyvňuje kvalitu nášho života. Práve preto sa snažím nájsť v deťoch to najlepšie, zažať v nich iskru a sledovať ako sa mení v ohník. Som maminou dvoch detí, ktoré mali a dúfam i budú mať šťastie na učiteľov – sprievodcov, ktorí im ponúkli podnetné, bezpečné prostredie a dovolili im rásť. Verím, že sa to darí i mne.

Koníčky: bytie s deťmi, sebarozvoj, príroda, cestovanie

Mišo
- Mgr. Michal Hanták (učiteľ)

Po ukončení štúdia na Pedagogickej fakulte v Bratislave som sa začal venovať svojmu odboru aj v praxi. Pracoval som s ťažko vychovateľnými deťmi v špeciálnych zariadeniach, ako aj v bežnej ZŠ. Práca s deťmi ma baví a rozvíja. Zaujímam sa o nové metódy a formy vo výchove a vzdelávaní. Oslovila ma Montessori pedagogika, ktorej prvky som využíval ako učiteľ. Snažím sa z detí vychovať harmonicky rozvinuté osobnosti, ktoré majú svoj rozum, ale aj srdce. 

Koníčky : Práca s deťmi, príroda, jazyky, foto-video produkcia, psychológia, gitara...

Robo - Robert Zipser -  Robert je starostlivý, chápavý, zábavný. Má rád život a ľudí okolo a hlavne: je to náš najobľúbenejší družinár :)

Andrej Brezniansky - Andrej je náš nový družinár. S Robertom ich spája láska k divadlu a pochopenie pre detský svet. 

 
Janka - Bc. Janka Šimová 

Má záujem o detskú dušu a vyzná sa aj v zdravovede. Rada vypočuje i poradí. Môžete ju nájsť v hĺbavom rozhovore i voľne tancovať s deťmi v triede či na lúke.


Koníčky: Záhradka, deti, domov, hudba, tanec, maľovanie...


Danka -
Ing. Danka Piljarová


Má dvoch synov, ktorí navštevujú Greenwill. Je to mama, ale v družine je Danka, ktorá rada maľuje, tvorí, hrá sa a diskutuje s deťmi.

Koníčky : Práca s deťmi, maľovanie, výroba šperkov, ručné práce


Vlado
- PhDr. Vladimír Macko (riaditeľ a údržbár)


Stará sa o to, aby to tu fungovalo.


Koníčky: Greenwill, práca s drevom a fúkacia harmonika :-)
     

        
 

Hanka

Čo je za všetkým a kde je zmysel?

Toto je to, čo hľadám a preciťujem vo všetkom čo robím, čím sa zaoberám. Výchova detí nielen pre moment ale i budúcnosť, zdravá strava nielen  pre hlad, ale  i výživu, spánok nielen pre oddych, ale i snenie, jednoducho nielen sa na svet pozerať, ale ho aj “ vidieť “. Najväčším darom do života, čo dieťaťu možeme dať sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti a to všetko cestou príkladu v dennom živote, kde nemusia byt najlepší, ale hlavne samy sebou. To je amulet každého v nás. V Greenwille vediem jazykové krúžky a pomáham Zorke, aby naše deti jedli zdravo a chutne.


Zorka - Naša Zorica varí skvele! Na fotke ju nájdete v bielej čapici, vedľa nášho najobľúbenejšieho družinára Roberta a Hanky. Deti sa k nej radi pridávajú a ona to s nimi vie :)


Postup pri prijímaní detí a poplatky 

Ak máte záujem o zápis Vášho dieťaťa k nám, pošlite nám na mail vladimir@greenwill.sk : meno dieťaťa, dátum narodenia, školský rok v ktorom plánujete nastúpiť, mailový a telefonický kontakt na Vás.

Vo februári daného roku, v ktorom máte záujem, aby Vaše dieťa nastúpilo k nám obdržíte mailové pozvanie na stretnutie. Prvé stretnutie je bez detí, je to skupinové stretnutie, kde hovoríme rodičom čo, ako a prečo robíme.
Rodičia majú veľký priestor na otázky a zdieľanie strachov i obáv. Ak Vás neodradíme, ďalšie stretnutie je už s deťmi. Na stretnutí sa s deťmi hráme a rozprávame (nerobíme testy!). 
  
 Projekt "Miniškoly" je neziskový. Nižšie uvedené príspevky pokrývajú priame náklady na prevádzku. 

Mesačný príspevok (škola + družina + strava /obedy + olovranty/): 
   400 eur/mesačne.  Počas letných prázdnin sa príspevok neuhrádza.     PROJEKT PODPORILI:
   
                
              www.maxwell.sk             

www.drevodomyslovakia.sk 
                                                     
  
        realityservis.sk

© OZ Greenwill 2015

Podstránky (1): Koncept školy