Miniškola

Celková  kapacita "Miniškoly" je  32 žiakov (1-4 ročník). Na tejto stránke sa dozviete najmä ako, kto, kde a "začo" môže sprevádzať Vaše dieťa k vzdelaniu i dôležitým zručnostiam pre život. 

Ako vzdelávame deti?

Deti sprevádzame k lepšiemu sebapoznaniu a rešpektu k ostatným ľuďom i spoločnosti tak, aby sa ich vlastná cesta nestratila v záplave vonkajších podnetov. 
 Veríme, že na to, aby človek mohol žiť v skutočnej harmónii s vonkajším svetom, potrebuje najprv prejaviť sám seba, byť slobodný, tvoriť, robiť chyby a mať možnosť byť zodpovedný za svoje úspechy i chyby. 
Za dôležitú súčasť vzdelávania a rastu našich detí  považujeme aj možnosť pracovať, 
pod supervíziou dospelých,
 s pocitmi diskomfortu, ktoré prináša bežný život
Aj u nás sa stáva, 
že sa deti poškriepia, nahnevajú, tak ako všade, kde dovolia deťom, aby sa prejavili. T
ýmto situáciám venujeme veľkú pozornosť, deti sa o nich rozprávajú, zdieľajú svoje pocity i skúsenosti a navzájom sa posúvame (aj my “dospelí”) k lepšiemu uvedomeniu si seba v kontexte s vonkajším svetom. 
 
 
Miniškola je založená na koncepte Marie Montessori, sme však menej organizovaní a viac otvorení k ľudskosti a životu.  Rešpektujeme vývinové štádia a nastavenia každého dieťaťa, čím zabezpečujeme, aby deti nestratili radosť z učenia. Podporou vnútornej motivácie umožňujeme, aby deti získali nielen vedomosti a zručnosti stanovené v Štátnom vzdelávacom programe, ale aby ich vedeli aj reálne využívať a rozumieť súvislostiam.

Za samozrejmú súčasť vzdelávania našich detí považujeme dostatok pohybu na čerstvom vzduchu, príjemné prostredie, 
zdravú stravu, veľa smiechu a radosť zo života. Angličtinu majú naše deti už od prvého ročníka ako súčasť vyučovania. V družine ich okrem voľnej záujmovej činnosti a vychádzok do okolia čakajú aj krúžky (Tanečno-spevácky, Keramický, Španielčina, Angličtina).

OZ Greenwill má k dispozícii modernú drevostavbu z poctivého dreva na kraji obce Limbach a tím ľudí, ktorých sprevádzanie detí životom zaujíma i baví :) 

Pre koho je určená Miniškola?

V Pezinskom okrese žijú aj deti, ktorých rodičia sa rozhodli prevziať zodpovednosť za ich vzdelávanie a rozhodli sa nenechať deti v bežnej škole.  Je pre nás potešením podporiť takýchto rodičov, aby vzdelávanie realizovali bližšie k domovu, s našou podporou, v prírodnejšom a zároveň bezpečnom prostredí.  Naše vlastné deti navštevovali Lesnú škôlku v Limbachu Domcek-lesnicek.sk.  Na základe pozitívnych výsledkov, ktoré absolventi Lesnej škôlky dosahujú aj v bežnej škole  sme sa rozhodli nadviazať na krásne detstvo našich detí a umožniť  im, aby k vlastnému šťastiu i spoločenskej zodpovednosti kráčali slobodne a s radosťou.  

Kto sme?  

Skúsený a láskavý tím. Je pre nás dôležité vzdelávať deti v príjemnej atmosfére a vzájomnom porozumení, preto budeme radi, keď si s nami dohodntete osobné stretnutie, aby sme mali možnosť vzájomne sa spoznať a zistiť či projekt "Miniškoly" je to, čo pre svoje dieťa hľadáte.  Dopoludnia sa deti učia s Mišom, Zuzkou a Radkou. Obedu velí Zorka. Popoludní sú s deťmi minimálne dvaja vychovávatelia, záleží nám na tom, aby aj popoludní boli deti s mužom a ženou (Danka, Andrej, Robo, Janka). Náš Vlado sa objavuje kde ho práve treba.   
                  
    
Zuzka - Mgr. Zuzana Ratuzká 

Pred rokmi ma oslovila pedagogika MarieMontessori a ja som s úžasom zistila, že čas strávený v škole môže byť ohromným zážitkom. Verím, že detstvo ovplyvňuje kvalitu nášho života. Práve preto sa snažím nájsť v deťoch to najlepšie, zažať v nich iskru a sledovať ako sa mení v ohník. Som maminou dvoch detí, ktoré mali a dúfam i budú mať šťastie na učiteľov – sprievodcov, ktorí im ponúkli podnetné, bezpečné prostredie a dovolili im rásť. Verím, že sa to darí i mne.

Koníčky: bytie s deťmi, sebarozvoj, príroda, cestovanie

Mišo
- Mgr. Michal Hanták 

Po ukončení štúdia na Pedagogickej fakulte v Bratislave som sa začal venovať svojmu odboru aj v praxi. Pracoval som s ťažko vychovateľnými deťmi v špeciálnych zariadeniach, ako aj v bežnej ZŠ. Práca s deťmi ma baví a rozvíja. Zaujímam sa o nové metódy a formy vo výchove a vzdelávaní. Oslovila ma Montessori pedagogika, ktorej prvky som využíval ako učiteľ. Snažím sa z detí vychovať harmonicky rozvinuté osobnosti, ktoré majú svoj rozum, ale aj srdce. 

Koníčky : Práca s deťmi, príroda, jazyky, foto-video produkcia, psychológia, gitara.

Radka - Radka Kucharčíková

Každym dňom sa učíme...


Po skončení vysokej školy som pracovala 10 rokov v oblasti manažment consultingu. Prešla som viacerými veľkými projektami a mala som šťastie, že som vo svojej každodennej práci mala možnosť vybočiť z vyšliapaných chodníčkov a hľadať cesty, ako robiť veci lepšie. Ten pravý zmysel života som však objavila až po narodení mojej dcérky. Pochopila som, že detstvo je kľúčovým obdobím pre formovanie osobnosti človeka a preto mojim aktuálnym projektom je “škola života”. Tá ozajstná, ktorá deťom vytvára bezpečné a podnetné prostredie, aby mohli rásť, dáva im slobodu, ale zároveň ich učí zodpovednosti, dáva im do rúk kľúče, ktorými si vedia otvárať dvere do ozajstného sveta. Montessori pedagogika je pre mňa obrovskou inšpiráciou a cestou, ako podporiť neuveriteľný potenciál, ktorý deti v sebe majú. Možnosť byť pri tom ako ich láskavý sprievodca je pre mňa veľkou cťou.
Koníčky: alternatívne metódy vzdelávania, cestovanie, objavovanie, ayurvéda, bylinky

Naši Chlapi z Družiny:

Robo - Robert Zipser
-
 Robert je starostlivý, chápavý, zábavný. Má rád život a ľudí okolo.

Andrej
Brezniansky -
Má rád prírodu, divadlo a pochopenie pre detský svet.

Ďuri
 Zemin - človek s veľkým srdcom a zmyslom pre humor. 

 
Janka - Bc. Janka Šimová 

Má záujem o detskú dušu a vyzná sa aj v zdravovede. Rada vypočuje i poradí. Môžete ju nájsť v hĺbavom rozhovore i voľne tancovať s deťmi v triede či na lúke.


Koníčky: Záhradka, deti, domov, hudba, tanec, maľovanie...


Danka -
Ing. Danka Piljarová


Má dvoch synov, ktorí navštevujú Greenwill. Je to mama, ale v družine je Danka, ktorá rada maľuje, tvorí, hrá sa a diskutuje s deťmi.

Koníčky : Práca s deťmi, maľovanie, výroba šperkov, ručné práce


Vlado
- PhDr. Vladimír Macko 


Stará sa o to, aby to tu fungovalo.


Koníčky: Život a hudba.
   
        


Hanka

Čo je za všetkým a kde je zmysel?

Toto je to, čo hľadám a preciťujem vo všetkom čo robím, čím sa zaoberám. Výchova detí nielen pre moment ale i budúcnosť, zdravá strava nielen  pre hlad, ale  i výživu, spánok nielen pre oddych, ale i snenie, jednoducho nielen sa na svet pozerať, ale ho aj “ vidieť “. Najväčším darom do života, čo dieťaťu možeme dať sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti a to všetko cestou príkladu v dennom živote, kde nemusia byt najlepší, ale hlavne samy sebou. To je amulet každého v nás. V Greenwille vediem jazykové krúžky. 


Zorka - Naša Zorica sa stará o to, aby deti jedli zdravo a chutne. Na fotke ju nájdete v bielej čapici, vedľa nášho najobľúbenejšieho družinára Roberta a Hanky. Deti sa k nej radi pridávajú a ona to s nimi vie :)


Postup pri prijímaní detí a poplatky 

Ak máte záujem o zápis Vášho dieťaťa k nám, pošlite nám na mail vladimir@greenwill.sk : meno dieťaťa, dátum narodenia, školský rok v ktorom plánujete nastúpiť, mailový a telefonický kontakt na Vás.

Vo februári daného roku, v ktorom máte záujem, aby Vaše dieťa nastúpilo k nám obdržíte mailové pozvanie na stretnutie. Prvé stretnutie je bez detí, je to skupinové stretnutie, kde hovoríme rodičom čo, ako a prečo robíme.
Rodičia majú veľký priestor na otázky a zdieľanie strachov i obáv. Ak Vás neodradíme, ďalšie stretnutie je už s deťmi. Na stretnutí sa s deťmi hráme a rozprávame (nerobíme testy!). 
  

Mesačný príspevok: 
 350 eur/mesiac. Počas letných prázdnin sa príspevok neuhrádza. 

Strava: 50 eur/mesiac (obedy a olovranty)    PROJEKT PODPORILI:
   
                
              www.maxwell.sk             

www.drevodomyslovakia.sk 
                                                     
  
        realityservis.sk

© OZ Greenwill 2015

Podstránky (1): Koncept školy