Voľnočasové aktivity

Rolujte smerom nadol, je toho viac ...
Tanečný krúžok pre deti s Majkou. K folklóru, s ktorým sme začali, pridávame postupne aj moderné tance

Keramika pre detí a dospelých s Veronikou 

Angličtina pre deti s Hankou, vyštudovanou pedagogičkou a skúsenou lektorkou v španielčine a angličtine. Cudzí jazyk formou pohybových hier, kreatívnych činností a pesničiek hraných na gitare.


Divadelný krúžok s Robom. Novinka od januára 2019.

Štvrtok od 18 30 Joga pre dospelých (cvičenia pre zdravý chrbát s Petrou) V prípade Vášho záujmu o prihlásenie na jogu kontaktujte Janku Šimovú janka@greenwill.sk 0905 361 121.  

Ďalšie aktivity nás i našich detí:

Veľa chodievame do lesa, kde si deti robia bunkre a zažívajú detstvo o ktorom mi dospeláci často hovoríme :)
 
  

Práca s drevom: Drevársku dielničku máme u nás v záhrade, deti si
tam chodievajú s Vladom vyrábať rôzne veci a vecičky z dreva. Pracovať
s drevom sa učia postupne, najprv začínajú bezpečnými nožíkmi opinel, pílkou.. a až neskôr pracujú s dlátkami. U niekoho trvá táto cesta rok,
u iného týždeň.


 
Permonícke aktivity: V rámci našej spolupráce s Barbora n.o. pod vedením Jirka Vitáloša sa bližšie oboznamujeme so životom v podzemí, dozvedáme sa  zaujímavé veci o baníctve i o živote Permoníkov. V rámci tejto spolupráce sa naše deti zapojili do nakrúcania filmu o Permoníkoch. Pri tejto činnosti nám pomáha aj náš kamarát a kolega Robert Zipser. Pozrite si  krátke filmy v ktorých hrajú deti z Greenwillu a preneste sa spolu s nimi do za hranice všedných dní. 

Každoročne k nám chodieva Putovná Kováčska dielňa, organizujeme rôzne hudobné workshopy,
koncerty. Prichádzajú k nám ľudia, ktorí robia svoju prácu srdcom, aby sa s deťmi podelili o svoje nadšenie a záujem. Pre islustráciu sme sem dali aspoň fotky niktorých z nich. 
  
 Nájdeme si čas aj na návštevu divadla, múzeí, dopravného ihriska atď.  
Ďalšie jednorázové aktivity (prednášky, workshopy, koncerty) sa zobrazujú na našej FB stránke (Greenwill Limbach) iba ak sú voľné miesta pre verejnosť .

Všetky fotky a záznamy z aktivít sa nachádzajú v sekcii Pre členov a sú sprístupnené iba rodičom našich detí a členom OZ . Ďakujeme za porozumenie.  Pre vás ostatných sem dávame ešte jedno video, ktoré zachytáva ako si naše dievčatá, po koncerte Iris Jordánovej, nacvičili pesničku a roztlieskali našich chalanov :)
Trávme svoj voľný čas tak, ako si predstavujeme, že by ho mali tráviť naše deti 💗