Zariadenie je až do odvolania otvorené výhradne pre deti z kritickej infraštruktúry a deti, ktorých rodičia nemôžu pracovať z domu.


Skutočné sebapoznanie a vzájomný rešpekt

vedú ku skutočnej spolupráci i životu.

V Greenwille sa tomu učíme navzájom 💗

od roku 2014...

© OZ Greenwill