Skutočné sebapoznanie a vzájomný rešpekt

vedú ku skutočnej spolupráci i životu.

V Greenwille sa tomu učíme navzájom 💗

od roku 2014...

Karanténne opatrenie: V rámci zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 je naše zariadenie z preventívnych dôvodov uzatvorené od 10.3.2020 do 31.5.2020. Vzdelávacie a výchovné aktivity realizujeme prostredníctvom skupinových videohovorov cez webex.com.

Individuálne stretnutia so záujemcami pre školský rok 2020/21 organizujeme po vzájomnej dohode a za dodržania hygienických opatrení. V prípade nových záujemcov o stretnutie môžete vyplniť tento krátky KONTAKTNÝ FORMULÁR , alebo nás kontaktovať telefonicky.

© OZ Greenwill od roku 2014