Sebapoznanie, vzájomný rešpekt a spolupráca sú pre nás dôležité. Bez tohto to jednoducho nejde.

Celková kapacita je 32 žiakov (1-4 ročník, v texte ďalej uvádzané aj ako "miniškola"). Na tejto stránke sa dozviete najmä ako, kto, kde bude sprevádzať Vaše dieťa k vzdelaniu i dôležitým zručnostiam pre život. Nájdite si prosím čas na prečítanie tohto textu celého, mnohé Vaše otázky tu budú zodpovedané a ďalšie sa objavia. Radi Vás následne stretneme na osobnej návšteve.

Pre koho je určená Miniškola?

Dnes k nám už chodia deti z Pezinka, Modry, Bernolákova, Chorvátskeho Grobu i Rače... Medzi rodičmi funguje zdieľanie voľných miest v aute a tak sa ranná a popoludňajšia logistika stáva zábavnejšou pre detí i dospelých.

Pohľad na Greenwill očami našich štvrtákov:

Keď sme v septembri 2014 začali chodiť do Greenwillu, mali sme o škole svoje sny a predstavy. Mnohé z nich sa splnili a niektoré dopadli úplne inak.

Dnes sme štvrtáci. Poznáme svoje silné a slabé stránky. Vieme, čo nám ide a sme pripravení zvládnuť aj bežnú školu, na ktorú niektorí z nás pôjdu. Učíme sa a pracujeme samostatne. Tomu, čo sa deje, chceme rozumieť. Je to pre nás veľmi dôležité.

Úžasný pocit slobody a úľavy prišiel, keď sme pochopili, že každý z nás je iný. Že si tú jedinečnosť ľahšie udržíme, keď sa budeme navzájom rešpektovať a spolupracovať.

V Greenwille majú na nás veľký vplyv každodenné zážitky s deťmi a dospelákmi. Je ich veľa a sú rozmanité. Väčšinou z nich máme radosť, ale sú aj také, pri ktorých sme smutní, alebo sa hneváme. Pomáha nám, že vyrastáme v prostredí, kde nás za to neodsudzujú. Práve naopak. Rozprávame sa s dospelákmi, hľadáme riešenie, ako situáciu zvládnuť, aby sme sa cítili lepšie. Spoločne premýšľame nad tým, ako to nabudúce urobiť inak. Uvedomíme si, čo nám ide dobre, kde robíme chyby, a v ktorých oblastiach sa ešte potrebujeme rozvinúť.

Na hry s kamarátmi uprostred lesov a vinohradov, tak na tie sa nezabúda. Pri nich sme sa naučili povedať svoj vlastný názor, čo sa nám páči a čo nie. Chceme, aby nás rešpektovali, ale bez rešpektovania hraníc a ostatných ľudí to jednoducho nejde.

Ako to tu funguje?

Prváci, druháci a tretiaci (24 detí) sú spolu s učiteľkami Zuzkou a Radkou, ktoré sa inšpirovali konceptom Márie Montessori. Naše učiteľky sú múdre, láskavé, tolerantné a hravé. Ide im hlavne o to, aby sa deti cítili v bezpečí a s radosťou objavovali nové veci. Ukazujú deťom, ako vychádzať so všetkými spolužiakmi, ako mať s nimi pekný vzťah a pritom nestratiť samých seba.

Fúú niekedy je to fakt ťažké, najmä vtedy, keď všetci vidia život úplne inak ako my. Je to jeden z prvých veľkých objavov, na ktorý sme v škole prišli. Uvedomili sme si, že nie všetkým môžeme ulahodiť. Naučili sme sa, kto sme, čo chceme, a ako na nás pôsobia ostatní. Tiež sme zvládli rešpektovať hranice iných ľudí. Priznáme sa, veľmi sa nám do toho nechcelo, ale dali sme to. :)

My štvrtáci (8 detí) sme s Mišom. Je to chlap ako hora, má dva metre a veľmi dobré srdce. Niekedy sa sami divíme, ako to s nami parádne zvláda. :) Je super, že k nám chodí aj Danka na Tvorivé písanie (už sme napísali aj scenár a zahrali vlastné divadlo). Každý z našich učiteľov je iný. Vlado (típek, čo založil Greenwill) vraví, že je to dobré. Majú nás naučiť, že na druhom stupni (ale aj v živote) stretneme rôznych ľudí, ktorí s nami nebudú mať toľko trpezlivosti ako Zuzka a Radka. Tým, že je nás menej, naši učitelia lepšie dohliadnu, aby sme zvládli celé učivo v porovnaní s bežnou školou.

Máme aj skvelých družinárov: Robo je starostlivý, chápavý, zábavný, má rád život a ľudí okolo. Tomáš, to je ten čo má rád prírodu, hudbu a pochopenie pre detský svet. Danka je veselá, chápavá, starostlivá a ešte k tomu aj kreatívna.

A to nie je všetko. Ešte sme vám nepovedali o našich krúžkoch a voľnočasových aktivitách priamo u nás v škole (divadlo, tanečná, keramika, každodenné výlety do prírody, či futbalové ihrisko). Používame a vyrábame kreatívne veci, robíme pokusy a od septembra 2019 máme intenzívnejšiu angličtinu s Jankou Kaffkou a našim Mišom.

Ako prebieha komunikácia s rodičmi?

Učitelia našim rodičom hovoria: “Pýtajte sa, ak vás niečo trápi alebo niečomu nerozumiete. Povedzte nám, ako sa cítite, čo vám robí radosť a z čoho máte obavy.

Spraviť to môžete každý deň, preto sa pýtajte a zisťujte, čo sa učíme. Veď nás poznáte. Keď je dobre, sme struční, rozhovoríme sa, až keď niečo nefunguje. Pozn. V tomto texte boli použité myšlienky a skúsenosti našich štvrtákov.

Pohľad dospelákov z Greenwillu:

Naša škola je založená na koncepte Marie Montessori. Rešpektujeme vývinové štádia a nastavenia každého dieťaťa, čím zabezpečujeme, aby deti nestratili radosť z učenia. Podporou vnútornej motivácie umožňujeme, aby deti získali nielen vedomosti a zručnosti stanovené v Štátnom vzdelávacom programe, ale aby ich vedeli aj reálne využívať a rozumieť súvislostiam.

Deti sprevádzame k lepšiemu sebapoznaniu a rešpektu k ostatným ľuďom i spoločnosti tak, aby sa ich vlastná cesta nestratila v záplave vonkajších podnetov. Veríme, že na to, aby človek mohol žiť v skutočnej harmónii s vonkajším svetom, potrebuje najprv prejaviť sám seba, byť slobodný, tvoriť, robiť chyby a mať možnosť byť zodpovedný za svoje úspechy i chyby. Za dôležitú súčasť vzdelávania a rastu našich detí považujeme aj možnosť pracovať, pod supervíziou dospelých, s pocitmi diskomfortu, ktoré prináša bežný život. Aj u nás sa stáva, že sa deti poškriepia, nahnevajú, tak ako všade, kde dovolia deťom, aby sa prejavili. Týmto situáciám venujeme veľkú pozornosť, deti sa o nich rozprávajú, zdieľajú svoje pocity i skúsenosti a navzájom sa posúvame (aj my “dospelí”) k lepšiemu uvedomeniu si seba v kontexte s vonkajším svetom.

Za samozrejmú súčasť vzdelávania našich detí považujeme dostatok pohybu na čerstvom vzduchu, príjemné prostredie, zdravú stravu, veľa smiechu a radosť zo života. Angličtinu majú naše deti už od prvého ročníka ako súčasť vyučovania. V družine ich okrem voľnej záujmovej činnosti a vychádzok do okolia čakajú aj krúžky (Hudobný, Keramický, Divadelný, Angličtina).

OZ Greenwill má k dispozícii modernú drevostavbu z poctivého dreva na kraji obce Limbach a tím ľudí, ktorých sprevádzanie detí životom zaujíma i baví.


© OZ Greenwill od roku 2014