Naše poslanie:

V deťoch rozvíjame vnútornú chuť spoznávať seba i svet. Vedomosti stanovené v Štátnom vzdelávacom programe odovzdávame deťom tak, aby im rozumeli a vedeli používať v živote. Dobrá nálada, príjemná atmosféra, priateľstvá, pohyb, rešpekt a prijatie sú potrebné pre šťastný a vyrovnaný život človeka. Je preto dôležité, aby boli súčasťou každodenného života detí i učiteľov. Venujeme sa tomu od roku 2014.

Náš cieľ:

Je pre nás doležité, aby boli naše deti pripravené vedomostne, osobnostne i sociálne.

Naše zameranie:

Sme Súkromná základná škola zaradená v sieti škôl SR a špecializujeme sa na 1 - 4 ročník ZŠ. Je to obdobie, kedy pri veľkom tlaku a očakávaniach z vonkajšieho prostredia môžu vznikať rôzne dysfunkcie. Našou úlohou je dosiahnuť, aby dieťa získalo potrebné vedomosti i zručnosti a zachovalo si pritom vnútornú pohodu. O tom, ako to robíme sa dočítate na stránke nižšie.

Kam odchádzajú náši absolventi po ukončení štvrtého ročníka?

Mnohí rodičia plánujú život i vzdelanie svojmu dieťaťu podľa toho ako sa im javí keď vychádza zo škôlky. Nevedia si predstaviť akými zmenami prejde ich dieťa kým bude mať desať rokov. Väčšina detí u nás dozreje tak, že sú schopné s vnútornou pohodou pokračovať na akejkoľvek škole. Pre tých, ktorí majú záujem pokračovať v podobnom štýle vzdelávania aj na druhom stupni existuje v našom okolí viacero možností: Vzdelávacia skupina Žito, Lipová škola, Dobro-družstvo...a ďalšia práve vzniká...
Sú aj rodičia, ktorí dávajú dieťa do Greenwillu s tým, že po ukončení prvého stupňa plánujú nástup na bežnú školu. Očakávajú, že dieťa bude zrelšie, samostatnejšie a domáci rozpočet si tiež polepší. Dbáme preto, aby deti, ktoré končia u nás štvrtý ročník, boli pripravené vedomostne, osobnostne i sociálne tak, aby mohli pokračovať na hociktorej bežnej škole. Pre mnohých našich rodičov i deti je dôležité pokračovať od 5.teho ročníka na škole v mieste bydliska a udržať si tak a rozvíjať miestne kamarátstva.

Odkiaľ k nám deti cestujú?

Chodia k nám deti z Pezinka, Modry, Limbachu, Vinosadov, Bernolákova, Chorvátskeho Grobu i Rače. Medzi rodičmi funguje zdieľanie voľných miest v aute, a tak sa ranná aj popoludňajšia logistika stáva zábavnejšou pre detí i dospelých.

Čo dávame deťom okrem bežných vedomostí:

Vzdelávanie, život a zábava prebiehajú v rodinnej atmosfére, príjemnom prostredí a v každodennom prepojení s prírodou. Deti sprevádzame k lepšiemu sebapoznaniu a rešpektu k ostatným ľuďom i spoločnosti tak, aby sa ich vlastná cesta nestratila v záplave vonkajších podnetov. Sebapoznanie, vzájomný rešpekt a spolupráca sú pre nás dôležité. Bez tohto to jednoducho nejde. Veríme, že na to, aby človek mohol žiť v skutočnej harmónii s vonkajším svetom, potrebuje najprv prejaviť sám seba, byť slobodný, tvoriť, robiť chyby a mať možnosť byť zodpovedný za svoje úspechy i nezdary. Za dôležitú súčasť vzdelávania a rastu našich detí považujeme aj možnosť pracovať, pod supervíziou dospelých, s pocitmi diskomfortu, ktoré prináša bežný život. Aj u nás sa stáva, že sa deti poškriepia, nahnevajú, tak ako všade, kde dovolia deťom, aby sa prejavili. Týmto situáciám venujeme veľkú pozornosť, deti sa o nich rozprávajú, zdieľajú svoje pocity i skúsenosti a navzájom sa posúvame (aj my “dospelí”) k lepšiemu uvedomeniu si seba v kontexte s vonkajším svetom. Za samozrejmú súčasť vzdelávania našich detí považujeme dostatok pohybu na čerstvom vzduchu, príjemné prostredie, zdravú stravu, veľa smiechu a radosť zo života.

Čo poskytujeme rodičom našich detí?

Pohodu a dobrý pocit. Viete si predstaviť, že sa Vaše dieťa bude tešiť do školy? Viete si predstaviť, že uprostred prázdnin sa Vás dieťa opýta kedy už konečne začne znovu škola? U nás je to bežný jav, deti sa do školy tešia a cítia sa tu dobre.

Koncept a fungovanie školy:

Naša Súkromná základná škola je inšpirovaná konceptom Marie Montessori. Rešpektujeme osobnosť každého dieťaťa a jeho vývinové nastavenie. Niektoré deti v prvom ročníku potrebujú dozrieť sociálne viac ako iné. Často býva pre nich dôležitejšie naučiť sa vnímať a presadzovať samého seba v kolektíve ostatných detí, ako učiť sa čítať a písať. Keď dozrejú osobnostne i sociálne, začnú sa učiť omnoho rýchlejšie a s väčšou chuťou. Keď sa na nich tlačí v čase, keď na to ešte nie sú pripravení, vznikajú rôzne dysfunkcie (dyslexia, dysgrafia...). Nájsť rovnováhu medzi tým, aby deti osobnostne zreli, udržiavali si chuť chodiť do školy, nenosili si domov domáce úlohy a zároveň nezaostávali v učení, je veľký kumšt. Tomuto doslova umeniu sa u nás s láskou venujú naši učitelia. Aby sme sa mohli venovať každému dieťaťu a mohli zachovať aj rodinnú atmosféru školy, máme kapacitu 32 detí a pre nich 3 učiteľov. A ako fungovanie školy a družiny vidia naše deti, nájdete na stránke Očami detí .

Koncept a fungovanie družiny:

Každodenný pohyb detí na čerstvom vzduchu je pre nás dôležitý, aj preto sa nachádzame na kraji obce v blízkosti lúk a lesov. Deti chodia von každý deň a to aj cez prestávky. Predstavte si, že sa doučíte matematiku a idete si von zahrať futbal, alebo sa sánkovať na sánkarskej dráhe, ktorú máme hneď za plotom. V družine dávame väčší priestor deťom na voľné aktivity, nech majú čas aj na detstvo. Naše dievčatá a chlapci si spoločne vytvárajú rôzne bunkre, zákutia a hry na blízkej lúke i v lese. Chodievame aj na futbalové ihrisko, kde sa do futbalu s nadšením zapájajú aj dievčatá. Mávame však aj krúžky (Keramický, Divadelný, Anglická konverzácia). Naši skvelí družinári dávajú deťom priestor, pocit bezpečia, inšpiráciu i hranice. Viac o našich greenwiláckych dospelákoch si môžete prečítať na stránke Náš tím . Naša družina a školská jedáleň, ktoré spĺňajú požiadavky RÚVZ a Inšpektorátu práce sú naďalej prevádzkované OZ Greenwill (čakáme na zjednodušenie ich financovania zo strany štátu, aby sme ich s radosťou zaradili do siete tiež).

Ako sa o nás môžete dozvedieť viac?

Ak uvažujete o zápise / prestupe Vášho dieťaťa k nám v tomto či ďalších školských rokoch, môžete použiť krátky KONTAKTNÝ FORMULÁR, prípadne nám zavolať, alebo napísať.

© Greenwill od roku 2014