Naše poslanie:

Rozvíjame v deťoch vnútornú chuť spoznávať seba i svet. Vedomosti stanovené v Štátnom vzdelávacom programe odovzdávame deťom tak, aby im rozumeli a vedeli používať v živote. Sociálne zručnosti a dobrá nálada sú potrebné pre šťastný a vyrovnaný život človeka. Je preto dôležité, aby ich rozvoj bol súčasťou každodenného vzdelávania detí i učiteľov. Venujeme sa tomu od roku 2014.

Čo dávame deťom okrem bežných vedomostí:

Deti sprevádzame k lepšiemu sebapoznaniu a rešpektu k ostatným ľuďom i spoločnosti tak, aby sa ich vlastná cesta nestratila v záplave vonkajších podnetov. Sebapoznanie, vzájomný rešpekt a spolupráca sú pre nás dôležité. Bez tohto to jednoducho nejde. Veríme, že na to, aby človek mohol žiť v skutočnej harmónii s vonkajším svetom, potrebuje najprv prejaviť sám seba, byť slobodný, tvoriť, robiť chyby a mať možnosť byť zodpovedný za svoje úspechy i nezdary. Za dôležitú súčasť vzdelávania a rastu našich detí považujeme aj možnosť pracovať, pod supervíziou dospelých, s pocitmi diskomfortu, ktoré prináša bežný život. Aj u nás sa stáva, že sa deti poškriepia, nahnevajú, tak ako všade, kde dovolia deťom, aby sa prejavili. Týmto situáciám venujeme veľkú pozornosť, deti sa o nich rozprávajú, zdieľajú svoje pocity i skúsenosti a navzájom sa posúvame (aj my “dospelí”) k lepšiemu uvedomeniu si seba v kontexte s vonkajším svetom. Za samozrejmú súčasť vzdelávania našich detí považujeme dostatok pohybu na čerstvom vzduchu, príjemné prostredie, zdravú stravu, veľa smiechu a radosť zo života.

Koncept a fungovanie školy:

Naša škola je inšpirovaná konceptom Marie Montessori. Rešpektujeme osobnosť každého dieťaťa a jeho vývinové nastavenie. Niektoré deti v prvom ročníku potrebujú dozrieť sociálne viac ako iné. Často býva pre nich dôležitejšie naučiť sa vnímať a presadzovať samého seba v kolektíve ostatných detí, ako učiť sa čítať a písať. Keď dozrejú osobnostne i sociálne, začnú sa učiť omnoho rýchlejšie a s väčšou chuťou. Keď sa na nich tlačí v čase, keď na to ešte nie sú pripravení, vznikajú rôzne dysfunkcie (dyslexia, dysgrafia...). Nájsť rovnováhu medzi tým, aby deti osobnostne zreli, udržiavali si chuť chodiť do školy, nenosili si domov domáce úlohy a zároveň nezaostávali v učení, je veľký kumšt. Tomuto doslova umeniu sa u nás s láskou venujú Zuzka, Radka (Montessori pedagógovia), Michal (špeciálny pedagóg). Aby sme sa mohli venovať každému dieťaťu a zachovať aj rodinnú atmosféru školy, máme kapacitu 32 detí pre 1 - 4 ročník. Pre 5 - 9 ročník majú naše deti viacero možností ako sa dočítate na stránke nižšie. A ako fungovanie školy a družiny vidia naše deti, nájdete na stránke Očami detí .

Koncept a fungovanie družiny:

Každodenný pohyb detí na čerstvom vzduchu je pre nás dôležitý, aj preto sa nachádzame na kraji obce v blízkosti lúk a lesov. Deti chodia von každý deň a to aj cez prestávky. Predstavte si, že sa doučíte matematiku a idete si von zahrať futbal, alebo sa sánkovať na sánkarskej dráhe, ktorú máme hneď za plotom. V družine dávame väčší priestor deťom na voľné aktivity, nech majú čas aj na detstvo. Naše dievčatá a chlapci si spoločne vytvárajú rôzne bunkre, zákutia a hry na blízkej lúke i v lese. Chodievame aj na futbalové ihrisko, kde sa do futbalu s nadšením zapájajú aj dievčatá. Mávame však aj krúžky (Keramický, Divadelný, Anglická konverzácia, Tanečný). Naši skvelí družinári dávajú deťom priestor, pocit bezpečia, inšpiráciu i hranice. Viac o našich greenwiláckych dospelákoch si môžete prečítať na stránke Náš tím .

Odkiaľ k nám deti cestujú?

Dnes k nám už chodia deti z Pezinka, Modry, Vinosadov, Bernolákova, Chorvátskeho Grobu i Rače. Medzi rodičmi funguje zdieľanie voľných miest v aute, a tak sa ranná aj popoludňajšia logistika stáva zábavnejšou pre detí i dospelých.

Prechod našich detí na druhý stupeň:

Sú aj rodičia, ktorí dávajú dieťa do Greenwillu s tým, že po ukončení prvého stupňa plánujú nástup na bežnú školu. Očakávajú, že dieťa bude zrelšie, samostatnejšie a domáci rozpočet si tiež polepší. Dbáme preto, aby deti, ktoré končia u nás štvrtý ročník, boli pripravené vedomostne i sociálne tak, aby mohli pokračovať na hociktorej bežnej škole.

Pre deti a ich rodičov, ktorí majú záujem pokračovať v podobnom štýle vzdelávania aj na druhom stupni existuje v našom okolí viacero možností: Vzdelávacia skupina Žito, Lipová škola, Dobro-družstvo...a ďalšia práve vzniká :)

Ako sa o nás môžete dozvedieť viac?

Ak uvažujete o zápise / prestupe Vášho dieťaťa k nám v tomto či ďalších školských rokoch, môžete použiť krátky KONTAKTNÝ FORMULÁR, prípadne nám zavolať, alebo napísať.

© OZ Greenwill od roku 2014