Zuzka - Mgr. Zuzana Ratuzká - učiteľka

Pred rokmi ma oslovila pedagogika Marie Montessori a ja som s úžasom zistila, že čas strávený v škole môže byť ohromným zážitkom. Verím, že detstvo ovplyvňuje kvalitu nášho života. Práve preto sa snažím nájsť v deťoch to najlepšie, zažať v nich iskru a sledovať ako sa mení v ohník. Som maminou dvoch detí, ktoré mali a dúfam i budú mať šťastie na učiteľov – sprievodcov, ktorí im ponúkli podnetné, bezpečné prostredie a dovolili im rásť. Verím, že sa to darí i mne.

Koníčky: bytie s deťmi, sebarozvoj, príroda, cestovanie

Mišo - Mgr. Michal Hanták - učiteľ

Po ukončení štúdia na Pedagogickej fakulte v Bratislave som sa začal venovať svojmu odboru aj v praxi. Pracoval som s ťažko vychovateľnými deťmi v špeciálnych zariadeniach, ako aj v bežnej ZŠ. Práca s deťmi ma baví a rozvíja. Zaujímam sa o nové metódy a formy vo výchove a vzdelávaní. Oslovila ma Montessori pedagogika, ktorej prvky som využíval ako učiteľ. Snažím sa z detí vychovať harmonicky rozvinuté osobnosti, ktoré majú svoj rozum, ale aj srdce.

Koníčky : Práca s deťmi, príroda, jazyky, foto-video produkcia, psychológia, gitara.

Radka - Mgr. Radka Kucharčíková - učiteľka

Každym dňom sa učíme...Po skončení vysokej školy som pracovala 10 rokov v oblasti manažment consultingu. Prešla som viacerými veľkými projektami a mala som šťastie, že som vo svojej každodennej práci mala možnosť vybočiť z vyšliapaných chodníčkov a hľadať cesty, ako robiť veci lepšie. Ten pravý zmysel života som však objavila až po narodení mojej dcérky. Pochopila som, že detstvo je kľúčovým obdobím pre formovanie osobnosti človeka a preto mojim aktuálnym projektom je “škola života”. Tá ozajstná, ktorá deťom vytvára bezpečné a podnetné prostredie, aby mohli rásť, dáva im slobodu, ale zároveň ich učí zodpovednosti, dáva im do rúk kľúče, ktorými si vedia otvárať dvere do ozajstného sveta. Montessori pedagogika je pre mňa obrovskou inšpiráciou a cestou, ako podporiť neuveriteľný potenciál, ktorý deti v sebe majú. Možnosť byť pri tom ako ich láskavý sprievodca je pre mňa veľkou cťou.

Koníčky: alternatívne metódy vzdelávania, cestovanie, objavovanie, ayurvéda, bylinky


Vlado - PhDr. Vladimír Macko - riaditeľ , údržbár a zakladateľ školy.

Stará sa o to, aby to tu fungovalo.

Koníčky: Fúkacia harmonika, tvorba, plávanie, motorka a moja práca.

Robo Robert - družinár - Robert je starostlivý, chápavý, zábavný. Má rád život a ľudí okolo. Sprevádza deti v družine i na divadelnom krúžku.

Kika Gondášová - družinárka - Keď sa jedny dvere zatvoria, otvoria sa druhé. A tak ma moja cesta životom priviedla do Montessori školy. Je to taký malý zázrak a som za to nesmierne vďačná. S láskou, trpezlivosťou a pochopením trávim s deťmi veselé a dobrodružné popoludňajšie chvíle v družine. A zároveň ma deti napĺňajú radosťou a energiou. Kreativita a výtvarné umenie je môj svet a farebný relax. A prostredníctvom tejto mojej vášne približujem farebný a hravý svet umenia deťom na hodinách Výtvarnej výchovy.

Miloš Macejka - Má rád prírodu, hudbu, fotenie a život. Vedie u nás hudobú výchovu a pracuje aj v družine.

Lenka Pohánková - družinárka - rada trávi čas v pohybe a prírode.

Anka je naša starostlivá gazdinka a Andrejka nám pomáha, aby u nás bolo čitsto a pekne.


© OZ Greenwill od roku 2014