Dopoludnia sa deti učia s Mišom, Zuzkou a Radkou. Obedu velí Beátka. Popoludní sú s deťmi minimálne dvaja vychovávatelia, záleží nám na tom, aby aj popoludní boli deti s mužom a ženou (Danka, Robert, Tomáš a Zuzka D.). Angličtinou deti sprevádza Janka Kafka. Náš Vlado sa objavuje kde ho práve treba.

Zuzka - Mgr. Zuzana Ratuzká - učiteľka

Pred rokmi ma oslovila pedagogika Marie Montessori a ja som s úžasom zistila, že čas strávený v škole môže byť ohromným zážitkom. Verím, že detstvo ovplyvňuje kvalitu nášho života. Práve preto sa snažím nájsť v deťoch to najlepšie, zažať v nich iskru a sledovať ako sa mení v ohník. Som maminou dvoch detí, ktoré mali a dúfam i budú mať šťastie na učiteľov – sprievodcov, ktorí im ponúkli podnetné, bezpečné prostredie a dovolili im rásť. Verím, že sa to darí i mne.

Koníčky: bytie s deťmi, sebarozvoj, príroda, cestovanie

Mišo - Mgr. Michal Hanták - učiteľ

Po ukončení štúdia na Pedagogickej fakulte v Bratislave som sa začal venovať svojmu odboru aj v praxi. Pracoval som s ťažko vychovateľnými deťmi v špeciálnych zariadeniach, ako aj v bežnej ZŠ. Práca s deťmi ma baví a rozvíja. Zaujímam sa o nové metódy a formy vo výchove a vzdelávaní. Oslovila ma Montessori pedagogika, ktorej prvky som využíval ako učiteľ. Snažím sa z detí vychovať harmonicky rozvinuté osobnosti, ktoré majú svoj rozum, ale aj srdce.

Koníčky : Práca s deťmi, príroda, jazyky, foto-video produkcia, psychológia, gitara.

Radka - Mgr. Radka Kucharčíková - učiteľka

Každym dňom sa učíme...Po skončení vysokej školy som pracovala 10 rokov v oblasti manažment consultingu. Prešla som viacerými veľkými projektami a mala som šťastie, že som vo svojej každodennej práci mala možnosť vybočiť z vyšliapaných chodníčkov a hľadať cesty, ako robiť veci lepšie. Ten pravý zmysel života som však objavila až po narodení mojej dcérky. Pochopila som, že detstvo je kľúčovým obdobím pre formovanie osobnosti človeka a preto mojim aktuálnym projektom je “škola života”. Tá ozajstná, ktorá deťom vytvára bezpečné a podnetné prostredie, aby mohli rásť, dáva im slobodu, ale zároveň ich učí zodpovednosti, dáva im do rúk kľúče, ktorými si vedia otvárať dvere do ozajstného sveta. Montessori pedagogika je pre mňa obrovskou inšpiráciou a cestou, ako podporiť neuveriteľný potenciál, ktorý deti v sebe majú. Možnosť byť pri tom ako ich láskavý sprievodca je pre mňa veľkou cťou.

Koníčky: alternatívne metódy vzdelávania, cestovanie, objavovanie, ayurvéda, bylinky

DRUŽINÁRI:

Danka - Ing. Danka Piljarová


Má dvoch synov, ktorí navštevujú Greenwill. Je to mama, ale v družine je Danka, ktorá rada maľuje, tvorí, hrá sa a diskutuje s deťmi.


Koníčky : Práca s deťmi, maľovanie, výroba šperkov, ručné práce

Robo - Robert Zipser - Robert je starostlivý, chápavý, zábavný. Má rád život a ľudí okolo.

Tomáš Strečanský - Má rád prírodu, hudbu a život. Vedie u nás hudobú výchovu a pracuje aj v družine.

Zuzka Deáková - Zuzka k nám chodieva každý piatok a rada s nami trávi čas. V Japonsku učila angličtinu a na Slovensku sa venuje zdravej strave.


Vlado - PhDr. Vladimír Macko - riaditeľ

Stará sa o to, aby to tu fungovalo.

Koníčky: Život a hudba.Beátka - Naša Beátka sa stará o to, aby deti jedli zdravo a chutne.

Janka - Ing. Janka Kaffka - učiteľka Angličtiny

Vyštudovala som bankovníctvo a investovanie, ale cudzie jazyky boli vždy mojou vášňou a špeciálne angličtina mojou srdcovkou.

Pred narodením mojich detí som sa naplno venovala jazykovej škole v Senci, ktorú som založila, viedla a zároveň v nej aj učila angličtinu deti i dospelých. Bola to krásna i náročná práca. Školu som budovala na “zelenej luke” s jednoduchým zámerom robiť niečo užitočné a zároveň to, čo ma baví. Osud mi doprial úplné naplnenie mojho zámeru.

Keď vstúpili do mojho života deti, takmer všetko sa zmenilo. Podnikanie som pustila v tom najlepšom, ale cítila som, že je to správna cesta. Chcela som byť naplno so svojimi deťmi. A práve vďaka nim som sa dostala k predtým nepoznaným alternatívnym prístupom k výchove a vzdelávaniu. Otvorila sa mi tak úžasná cesta poznávania aj sebaspoznávania. Zároveň cez toto všetko a aj vďaka rôznym seminárom poznávam, ako pomôcť deťom vzdelávať sa inak. Radostne a zmysluplne. Verím, že deti sa aj v prostredí svojho rodného jazyka môžu naučiť plynule komunikovať v jazyku inom. Teším sa, keď môžem byť toho súčasťou.


© OZ Greenwill od roku 2014