Záujmové a voľnočasové aktivity

Angličtina s Andrejkou

Keramika s Jankou

Divadelný krúžok s Robom.

Tanec a hudba sú súčasťou nášho života.Spevácky krúžok s Matúšom.

Tanečný krúžok s Karolínou.

Práca s drevom: Pracovať s drevom sa učia postupne, najprv začínajú bezpečnými nožíkmi opinel, pílkou.. a až neskôr pracujú s dlátkami. U niekoho trvá táto cesta rok, u iného týždeň.

Veľa chodievame do lesa, kde si deti robia bunkre a zažívajú detstvo o ktorom my dospeláci často hovoríme :)

Permonícke aktivity: V rámci našej spolupráce s Barbora n.o. pod vedením Jirka Vitáloša sa bližšie oboznamujeme so životom v podzemí, dozvedáme sa zaujímavé veci o baníctve i o živote Permoníkov. V rámci tejto spolupráce sa naše deti zapojili do nakrúcania filmu o Permoníkoch. Pri tejto činnosti nám pomáha aj náš kamarát a kolega Robert Zipser. Pozrite si krátke filmy v ktorých hrajú deti z Greenwillu a preneste sa spolu s nimi do za hranice všedných dní.

Prichádzajú k nám ľudia, ktorí robia svoju prácu srdcom, aby sa s deťmi podelili o svoje nadšenie a záujem. Pre islustráciu sme sem dali aspoň fotky niktorých z nich.

Video z hudobného workshopu s Iris.

Nájdeme si čas aj na návštevu divadla, múzeí, dopravného ihriska atď. Ďalšie jednorázové aktivity (prednášky, workshopy, koncerty) sa zobrazujú na našej FB stránke (Greenwill Limbach) iba ak sú voľné miesta pre verejnosť .

Fotky a záznamy zo všetkých aktivít sa nachádzajú v sekcii Pre rodičov a sú sprístupnené iba rodičom našich detí a členom OZ . Ďakujeme za porozumenie.

© OZ Greenwill od roku 2014